"Il diritto dei religiosi. Commento al Codice", Domingo Javier Andres, Roma 1984 : [recenzja]

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 28, Numer 3-4 (1985) s. 292-296
Julian Kałowski , Domingo Javier Andres (aut. dzieła rec.)

 

do góry