50-lecie działalności naukowej ks. prof. Mariana Myrchy

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 29, Numer 1-2 (1986) s. 81-91
Marian Rola

 

do góry