Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa w aktualnej praktyce sądowej

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 29, Numer 1-2 (1986) s. 203-216
Marian Rola

 

do góry