Jan Azor SJ a jezuickie Ratio studiorum z XVI wieku

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 29, Numer 1-2 (1986) s. 307-319
Andrzej F. Dziuba

 

do góry