Problem pochodzenia człowieka z perspektywy ewolucjonizmu teistycznego

Studia Philosophiae Christianae, Tom 44, Numer 1 (2008) s. 192-205
Mariusz Ciszek

 

do góry