"Odwzorowane w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy", Kordula Świętorzecka, Warszawa 2008 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 44, Numer 1 (2008) s. 213-216
Roman Tomanek , Kordula Świętorzecka (aut. dzieła rec.)

 

do góry