Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 11: Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata", UKSW, 14.12.2007

Studia Philosophiae Christianae, Tom 44, Numer 1 (2008) s. 243-247
Adam Świeżyński

 

do góry