Umysł ucieleśniony a kategoryzacja

Studia Philosophiae Christianae, Tom 44, Numer 2 (2008) s. 111-125
Andrzej Dąbrowski

 

do góry