Problem intersubiektywności w świetle współczesnej neurokognitywistyki: od neuronów lustrzanych po narrację

Studia Philosophiae Christianae, Tom 44, Numer 2 (2008) s. 127-164
Andrzej Kapusta

 

do góry