Świadomość (ani umysł) nie jest modelem świata

Studia Philosophiae Christianae, Tom 44, Numer 2 (2008) s. 211-222
Paweł Przywara

 

do góry