Si mulier vinum bibit condemnatur

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 32, Numer 1-2 (1989) s. 223-232
Jan Zabłocki

 

do góry