"Śmierć z wyboru" - filozoficzny aspekt samobójstwa

Studia Philosophiae Christianae, Tom 38, Numer 1 (2002) s. 82-98
Adam Świeżyński

 

do góry