O pewnych formalnych założeniach semantycznych niektórych sformalizowanych argumentów ontologicznych

Studia Philosophiae Christianae, Tom 38, Numer 2 (2002) s. 55-86
Kordula Świętorzecka

 

do góry