Kościół wobec filozofii : wokół encykliki "Fides et ratio"

Studia Philosophiae Christianae, Tom 37, Numer 1 (2001) s. 143-157
Kazimierz Szałata

 

do góry