"Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości : potrzeba i możliwości koncepcji E. Lévinasa", Ryszard Moń, Warszawa 1999 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 36, Numer 1 (2000) s. 231-235
Zbigniew Sareło , Ryszard Moń (aut. dzieła rec.)

 

do góry