Kryzys teologii spekulatywnej w późnym średniowieczu i próby jej odnowy

Studia Philosophiae Christianae, Tom 35, Numer 2 (1999) s. 75-90
Jarosław Stoś

 

do góry