Metafizyka Arystotelesa wobec istnienia i realności bytu

Studia Philosophiae Christianae, Tom 35, Numer 2 (1999) s. 90-100
Paweł Milcarek

 

do góry