O niedostrzeganych aspektach logicznych dobra i zła

Studia Philosophiae Christianae, Tom 34, Numer 2 (1998) s. 135-146
Stefan Taczanowski

 

do góry