"Kimże jest człowiek? : szkice z filozofii osoby", Stanisław Grygiel, Kielce 1995 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 330-333
Ryszard Moń , Stanisław Grygiel (aut. dzieła rec.)

 

do góry