Wkład pracowników naukowych ATK w Warszawie w VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 306-309
Mirosław Mylik, Paweł Mazanka

 

do góry