„Psychiczne", „duchowe" w człowieku według materializmu dialektycznego i według tomizmu

Studia Philosophiae Christianae, Tom 1, Numer 1 (1965) s. 17-74
Józef Iwanicki

 

do góry