Udział ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkrywaniu filozofii średniowiecznej

Studia Philosophiae Christianae, Tom 2, Numer 1 (1966) s. 83-105
Marian Kurdziałek

 

do góry