Pojęcie hipotezy religijnej i jej rola w uracjonalnianiu religijnej wiary

Studia Philosophiae Christianae, Tom 6, Numer 2 (1970) s. 265-273
Józef Herbut

 

do góry