"Fideicommissum hereditatis" w źródłach rzymskiego prawa klasycznego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 41, Numer 1-2 (1998) s. 223-238
Franciszek Longchamps de Bérier

 

do góry