"Aegyptiaca Antoniniana. Działalność Karakalli w Egipcie (215-216)", Adam Łukaszewicz, Warszawa 1993 : [recenzja]

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 37, Numer 1-2 (1994) s. 271-273
Jan Zabłocki , Adam Łukaszewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry