Uproszczenie Jaśkowskiego interpretacji zdań kategorycznych

Studia Philosophiae Christianae, Tom 10, Numer 1 (1974) s. 101-113
Edward Nieznański

 

do góry