Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich : (próba charakterystyki)

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 35, Numer 1-2 (1992) s. 247-255
Józef Łapiński

 

do góry