"Pubes e viripotens nella esperienza giuridica Romana", Sebastiano Tafaro, Bari 1988 : [recenzja]

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 35, Numer 1-2 (1992) s. 271-273
Jan Zabłocki , Sebastiano Tafaro (aut. dzieła rec.)

 

do góry