Sympozjum Sekcji Kanonistów przy Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 35, Numer 1-2 (1992) s. 283-289
Henryk Stawniak

 

do góry