Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 35, Numer 3-4 (1992) s. 25-56
Edward Sztafrowski

 

do góry