Propozycja tomistycznej formuły relacjonistycznej teorii osoby

Studia Philosophiae Christianae, Tom 10, Numer 2 (1974) s. 7-31
Mieczysław Gogacz

 

do góry