Wpływ idei konstytucyjnych na rozwój struktur kościelnych

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 20, Numer 1-2 (1977) s. 41-51
Remigiusz Sobański

 

do góry