Uprawnienia nad zakonami udzielone biskupom przez Stolicę Apostolską po 1864 r.

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 20, Numer 1-2 (1977) s. 137-149
Julian Kałowski

 

do góry