Początki zgromadzenia ks. Bronisława Markiewicza

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 20, Numer 1-2 (1977) s. 151-168
Aleksy Petrani

 

do góry