Projekt reformy prawa małżeńskiego : (część I - kanony: 1012-1034)

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 20, Numer 1-2 (1977) s. 201-211
Józef Rybczyk

 

do góry