Prace nad prawem patrymonialnym Kościoła

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 20, Numer 1-2 (1977) s. 213-229
Walenty Wójcik

 

do góry