Stosowanie postępowania skróconego przy zbiegu apelacji strony pozwanej według jurysprudencji Roty Rzymskiej

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 20, Numer 1-2 (1977) s. 247-258
Antoni Stankiewicz

 

do góry