Teoria prawa i legitymizacji prawa według H.L.A. Harta

Studenckie Zeszyty Naukowe, Tom 10, Numer 15 (2007) s. 17-21
Magdalena Kołtun

 

do góry