Koncepcja prawa Ronalda Dworkina i jej znaczenie dla legitymizacji prawa

Studenckie Zeszyty Naukowe, Tom 10, Numer 15 (2007) s. 22-27
Mateusz Grochowski

 

do góry