Modele legitymizacji władzy państwowej w ujęciu współczesnym i ich znaczenie dla legitymizacji prawa

Studenckie Zeszyty Naukowe, Tom 10, Numer 15 (2007) s. 28-38
Artur Kotowski

 

do góry