Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej w latach 1818-1863

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 36, Numer 1-2 (1993) s. 161-214
Zbigniew Badowski

 

do góry