Nowi magistrzy prawa kanonicznego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 36, Numer 1-2 (1993) s. 267-268
Henryk Stawniak

 

do góry