Dyferencjał Semantyczny jako metoda pomiaru preferencji dążeń życiowych (problemy teoretyczne i propozycje badawcze)

Studia Philosophiae Christianae, Tom 13, Numer 2 (1977) s. 195-206
Dariusz Śleszyński, Andrzej Wiśniewski

 

do góry