"Fiłosofskij analiz riewolucij w fizykie", A.T. Gieworkian, Erewan 1979 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 17, Numer 1 (1981) s. 216-218
Dariusz Sobkowicz , A. T. Gieworkian (aut. dzieła rec.)

 

do góry