Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akademickim 1979

Studia Philosophiae Christianae, Tom 17, Numer 1 (1981) s. 252-254
Kazimierz Kloskowski, Dariusz Sobkowicz

 

do góry