"Matematiczeskoje modelirowanie biołogiczeskich procesow: materiały IV szkoły po matematecziskomu modelirowaniju", pod red. A. M. Mołczanowa, Moskwa 1979 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 16, Numer 2 (1980) s. 213-216
Anna M. Latawiec, A.M. Mołczanow

 

do góry