Identyfikacja osób w księdze chrztów parafii reszelskiej z lat 1579-1580

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 57 (2013) s. 145-154
Marzena Guz

 

do góry