"Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej", Anna Czapla, Lublin 2011 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 57 (2013) s. 257-260
Urszula Wójcik , Anna Czapla (aut. dzieła rec.)

 

do góry