"Potsdam bis München. Die Ausfahrten der A-9 - ihre Namen kurz erklärt", Inge Bily, Leipzig 2012 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 57 (2013) s. 299-300
Barbara Czopek-Kopciuch , Inge Bily (aut. dzieła rec.)

 

do góry