Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia (droga do diagnozy filozofii współczesnej)

Studia Philosophiae Christianae, Tom 18, Numer 1 (1982) s. 129-151
Mieczysław Gogacz

 

do góry